Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2018 úprava práv a povinností zmluvných strán STL-SUN s.r.o.
0.00 €
497/2018 úprava práv a povinností zmluvných strán týkajúcich sa dodávok vody AQUA PRO EUROPE, s.r.o.
0.00 €
489/2018 spracúvanie a uchovávanie osobných údajov ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
0.00 €
488/2018 uskutočnenie výchovného koncertu "Trinásta komnata" LETart production
0.00 €
485/2018 úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe UPSVaR
0.00 €
480/2018 dodanie benefitných poukážok DOXX Plus pre zamestnancov školy DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
0.00 €
471/2018-4 poskytovanie telekomunikačných služieb Slovak Telekom, a.s
0.00 €
471/2018-3 poskytovanie telekomunikačných služieb Slovak Telekom, a.s
0.00 €
471/2018-2 poskytovanie telekomunikačných služieb Slovak Telekom, a.s
0.00 €
471/2018-1 poskytovanie telekomunikačných služieb Slovak Telekom, a.s
0.00 €
408/2018 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie nahlásených na úrad práce na výkon menších obecných služieb Komunálna poisťovňa, a.s.
26.00 €
396/2018 úprava údajov zmluvých strán Komensky, s.r.o.
0.00 €
332/2018 úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení vykonávania zapracovania u zamestnávateľa UPSVaR
0.00 €
319/2018 poskytovanie služieb Bezkriedy Plus Komensky, s.r.o.
18.00 €
318/2018 poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
276/2018 zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
0.00 €
247/2018 vykonanie vstupného auditu a vypracovanie dokumentácie k zabezpečeniu ochrany osob. údajov CUBS plus, s.r.o.
468.00 €
230/2018 úprava práv a povinností pri zabezpeční ochrany osobných údajov Komensky, s.r.o.
0.00 €
209/2018 úprava práv a povinností pri zabezpeční ochrany osobných údajov MEDISON, s.r.o
0.00 €
211/2018 úprava práv a povinností pri zabezpečení ochrany osobných údajov Interaktivna škola, s.r.o.
0.00 €
151/2018 realizácia v škole projektu Teach for Slovakia Manageria
0.00 €
114/2018 vykonanie diela - oploteneie základnej školy Kecerovce KESTAV s.r.o.
45998.00 €
84/2018 Oprava tied ZŠ Kecerovce LPK TRADE s.r.o.
20036.12 €
54/2018 poskytnutie didaktických prostriedkov Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
48/2018 maľovanie na stenu Alexander Takáč
150.00 €
22/2018 úprava podmienok, náležitostí a dojednania ohľadom čiastkových zmlúv Ševt a.s
0.00 €
17/41/054/270 poskytovanie fin. príspevkov úradom zamerstnávateľovi na podporu vytvárania prac. miest UPSVaR
0.00 €
426/2017 Vianočný koncert pre žiakov Detská a mládežnická organizácia OLIVER
700.00 €
419/2017 kultúrny program na Deň Mikuláša Michaela Domovcová
250.00 €
163/17_VO poskytnutie daru interaktívny kiosk Nadácia Volkswagen Slovakia
0.00 €
373/2017 dodávka palivového dreva LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice
0.00 €
360/3-2017 rezanie, káľanie a ukladanie dreva Samuel Hudák
530.00 €
360/2-2017 rezanie, káľanie a ukladanie dreva Miroslav Galas Zaufal
530.00 €
360/1-2017 rezanie, káľanie a ukladanie dreva Pavol Kováč
530.00 €
2017680 dodávka vody a nájom dávkovačov AQUA PRO s.r.o.
0.00 €
333/2017 rezanie, káľanie a ukladanie dreva Samuel Hudák
530.00 €
332/2017 rezanie, káľanie a ukladanie dreva Miroslav Galas Zaufal
530.00 €
331/2017 rezanie, káľanie a ukladanie dreva Pavol Kováč
530.00 €
301/2017 výkon stavebného dozoru počas realizácie projektu Ing.Tibor Balogh
1500.00 €
299/2017 pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
298/2017 Rekonštrukcia zdroja tepla v ZŠ INVY Trade, s.r.o.
84879.88 €
262/2017 dodávka palivového dreva LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice
8448.00 €
256/2017 poskytovanie aktualizácií programu WinCITY Registratúra Topset
144.00 €
241/2017 vykonanie stavebného dozoru počas realizácie projektu "Oprava šatňových priestorov v ZŠ Kecerovce Ing.Tibor Balogh
650.00 €
242/2017 vykonanie stavebného dozoru počas realizácie projektu "Vstupná hala ZŠ Kecerovce Ing.Tibor Balogh
450.00 €
240/2017 vykonanie diela na zakázku "Oprava šatňových priestorov ZŠ DIAMOND ADMINISTRATIV s.r.o.
27998.74 €
239/2017 vykonanie diela na zakázku "Vstupná hala ZŠ Kecerovce Caso trade s.r.o.
17064.00 €
178/2017 zabezpečenie poskytovania stravovania Vaša Slovensko s.r.o.
0.00 €
177/2017 zabezpečenie plnej funkčnosti počítačových systémov , sietí a servera STL-SUN s.r.o.
434.00 €
74/2017 platba zálohovou faktúrou za dodaný tovar vopred Ševt a.s
0.00 €
57/2017 stavebný dozor počas realizácie projektu Modernizácia ZŠ Ing.Tibor Balogh
500.00 €
55/2017 vykonanie diela - modernizácia priestorov ZŠ LP Build, s.r.o.,
62928.07 €
54/2017 divadelné predstavenie - Ľudské práva ArtEst - vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
150.00 €
19/2017 prezentácia zadávateľa na webovwj stránke Register obchodných spoločností s.r.o.
252.00 €
Z20171353_Z palivá - hnedé uhlie Obchod s palivom. s.r.o.
6278.99 €
441/2016 poskytnutie darčekových predmetov Ing. anton Šimaľ - STYLING
1182.57 €
429/2016 rekonštrukcia skladu učebníc a prasknutého potrubia LP Build, s.r.o.,
3280.22 €
428/2016 zabezpečenie činnosti na ochranu pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci LIVONEC SK s.r.o.
180.00 €
424/2016 poskytovanie reklamných služieb Databanka firiem
240.00 €
VK/08/11/007 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Komensky, s.r.o.
0.00 €
417/2016 Organizácia kultúrneho podujatia PARIPA, O.Z.
400.00 €
394/2016 zmena pôvodného programu služieb Slovak Telekom, a.s
0.00 €
393/2016 aktivácia doplnkovej služby zdieľanie dát Slovak Telekom, a.s
0.00 €
392/2016 prevod vlastníckeho práva k zariadeniu Slovak Telekom, a.s
149.00 €
391/2016 nájom nebytových priestorov - telocvične ZŠ Základná škola Kecerovce 79
0.00 €
390/2016 dohoda o právach a povinnostich pri elektronickej komunikácii Dôvera
0.00 €
387/2016 autit individuálnej účtovnej závierky Ing. Dáša Polončáková
400.00 €
381/2016 poskytovanie reklamy Profesionálny register s.r.o.
300.00 €
2016 organizovanie zbierky Biela pastelka 2016 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
0.00 €
Z201625389_Z dodávka hnedého uhlia Obchod s palivom. s.r.o.
1688.99 €
2016755 prenájom dávkovača na vodu a dodávka vody AQUA PRO s.r.o.
0.00 €
SZ/2/2008 zabezpečiť funkčnosť počítačových systémov STL-SUN s.r.o.
0.00 €
SZ/2/2008 dodatok č. 2 zabezpečiť funkčnosť počítačových systémov STL-SUN s.r.o.
0.00 €
2016 zmena údajov účastníka Slovak Telekom, a.s
0.00 €
001/2016 oprava sociálnych zariadení CENTRIC s.r.o.
16900.60 €
187/2016 zabezpečenie vystúpenia hudobnej skupiny Adriana Dráfiová
100.00 €
161/2016 poskytnutie darčekových predmetov Ing. anton Šimaľ - STYLING
1989.73 €
169/2016 zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Vaša Slovensko s.r.o.
0.00 €
167/2016 poskytovanie služby - telefonovanie balík služieb Slovak Telekom, a.s
40.00 €
89/2016 poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME v škole Nadácia Petit Academy
0.00 €
88/2016 poskytnutie sponzorského daru na popdporu literárno dramatických aktivít Martinus.sk, s.r.o.
0.00 €
42/2016 poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME v škole Nadácia Petit Academy
0.00 €
465/015 Postúpenie a prevzatie práv a povinností Livonec
0.00 €
15150164 Osadenie plastových výplní staveb.otvorov LK-Servis Slovakia s.r.o.
1760.00 €
356/015 Peňažný dar na projekt "Tenis do škôl" Slovenský tenisový zväz
175.00 €
23150055 Osadenie okna WC chlapčenské LK-Servis Slovakia s.r.o.
146.88 €
7000954 Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Vaša Slovensko s.r.o.
0.00 €
124/015 Telefónne služby Happy L Naj SIM Slovak Telekom, a.s
0.00 €
173/015 Balík Profesional - reklamné služby Profesionálny register s.r.o.
300.00 €
2015/1649 Prenájom hnuteľných vecí Licencia Samsung School, Uprgrade WiFi pripojenia DATALAN a.s.
25.20 €
187/015 Zabezpečenie potrebnej súčinnosti Žilinská univerzita v Žiline
0.00 €
144/015 Poskytnutie finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE Nadácia Petit Academy
567.00 €
4/015 Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 Ing. Dáša Polončáková
600.00 €
2015447 Dodávka vody, prenájom dávkovača vody AQUA PRO s.r.o.
0.00 €
337/015 Prevod majetku štátu na účely Projektu a vzdelávania Národné športové centrum
468.71 €
2404852746 Poistenie majetku Generali Slovensko
755.00 €
Zmluva č. 2/2014 Zverenie nehnuteľného majetku do správy Obec Kecerovce
45133.73 €
104/015 Oprava fasády na budove Veľké srdce - Baro jilo
34490.00 €
96/015 Upratovacie a čistiace prostriedky Hagleitner Hygiene
0.00 €
č.80/015 Príprava a realizácia maliarskych prác Stanislav Kostelník
3500.00 €
1/2015 Nájom priestoru chodby na prízemí ZŠ Základná škola Kecerovce 79
20.00 €
1/2014 Zverenie nehnuteľného majetku do správy Obec Kecerovce
301477.25 €
č.385/014 Činnosť pracovnej zdravotnej služby MEDISON, s.r.o
342.72 €
č.383/014 Audit Ing. Dáša Polončáková
400.00 €
312/014 Maliarske práce na škole KDZ s.r.o.
1800.01 €
262/014 Oprava a údržba interiéru budovy školy INVY Trade s.r.o.
8414.44 €
1582/2013 Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky 1582/2013 Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
A/3054/04/2008 Dodatok č. 3 Topset
204.00 €
06/2013 Poskytnutie finančnej dotácie na mimoškolskú činnosť žiakov Obec Kecerovce
2840.00 €
Zmluva o dielo č.002/2013 Výstavba parkoviska a kanalizačnej prípojky KE-stav s.r.o.
0.00 €
1 Darovacia zmluva Mgr. Peter Pollák, PhD.
100.00 €
35544414KE1231 Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení ING TATRY - SYMPATIA
0.00 €
27/2012 Oprava rozvodu ústredného kúrenia INSTALA.VŽáčik Vladimír
8.07 €
173/011 DDodatok k zmluve-rekonštrukcia sociálnych zariadení KDZ s.r.o.
4441.51 
159/011 Zmluva o dielo- rekonštrukčné práce KDZ s.r.o.
15347.70