Učitelia.

Zamestnanci školy

2010/2011
Vedenie školy :                     funkcia:                                 aprobácia :
Mgr.Tibor Oros                      riaditeľ školy                        ZEM – TEV
PaeDr.Mária Krížová             zást.riad.školy pre I.st.          MAT- FYZ
Mgr.Mária Benediktyová        zást.riad.školy  pre II.st         Pe-vych.-ETV 

Trieda

Triedni učitelia

Počet žiakov

Dievčat

Chlapcov

SZP

0.A

Mgr. Lenka Libová

17

12

5

13/8

0.B

Mgr. Slávka Gáboriková

16

6

10

9/4

I.A

Mgr. Darina Švedová

22

9

13

11/4

I.B

Mgr. Adriana Forgáčová

22

13

9

15/9

I.C

Mgr. Erika Dutková

22

9

13

18/7

I.D

Mgr.Rudolf Pohlodko

21

8

13

18/7

I.E

Mgr.Katarína Maceková

22

10

12

16/7

II.A

Mgr. Janetta Žihalová

24

16

8

16/12

II.B

Mgr.Darina Hermanovská

22

8

14

21/7

II.C

Mgr.Miroslava Korlová

20

9

11

17/8

II.D

Mgr.Viera Korečková

19

7

12

15/6

III.A

Mgr. Ľubica Gonová

23

10

13

16/9

III.B

Mgr. Marta Králiková

23

12

11

16/10

III.C

PaeDr. Viera Sciranková

23

16

7

19/13

III.D

PaeDr. Zuzana Ferková

22

12

10

16/8

IV.A

Mgr. Mária Gimerová

25

12

13

16/7

IV.B

Mgr. Jozef Grús

25

10

15

22/10

IV.C

 Mgr. Helena Pavlikovská

25

10

15

17/8

IV.D

Mgr. Kristína Murová

25

13

12

24/12

Spolu

 

418

 

 

 

V.A

Ing. Jana Černická

27

15

12

20/10

V.B

Mgr. Eva Jemelková

26

12

14

20/9

V.C

Mgr.Gabriela Palaščáková

21

9

12

20/8

V.D

Ing. Ľubica Pančišinová

22

7

16

18/5

VI.A

Mgr. Silvia Soročinská

25

12

13

22/12

VI.B

Mgr.Mária Suslová

26

11

15

23/10

VI.C

Mgr. Jana Dzvoníková

26

13

13

22/11

VII.A

Ing. Bartolomej Truhan

25

12

13

16/8

VII.B

Mgr. Eva Bodnárová

23

13

10

17/11

VII.C

Mgr. Alexander Suško

20

10

10

18/10

VIII.

Mgr. Viera Čarnoká

23

12

11

12/6

IX.

Mgr. Emília Hudačková

12

9

3

7/5

bez triedy

Mgr. Ladislav Helméczi

TEV

 

 

 

bez triedy

Ing. Martina Smolníková

NEJ

 

 

 

 

Spolu :

276

 

 

 


Spolu škola : 694
       

Asistent učiteľa                    - Marek Pecha      

Asistent učiteľa                    - Peter Sameľ    

Asistentka učiteľa                 - Nadežda  Gáborová

Asistentka učiteľa                 - Magdaléna Balogová

Eugen Fejczo           RK farár -    vyuč. NAV     ( čiast. úväzok )

Radoslav Grega        EV farár -    vyuč. NAV     ( čiast. úväzok )

 

Prevádzkoví zamestnanci :

Božena Hertnekyová    ekonomická pracovníčka

Monika Korečková       ekonomická pracovníčka

Ivana   Geciová            ekonom.prac. pre PAM                                                           

Milan Sekeľ                 školník – kurič 

Marta Sekeľová            upratovačka

Viera Vidličková            upratovačka     

Helena Kováčová          upratovačka      

Magdaléna Zrelá           upratovačka      ( celý úväzok )