Kontakty.

Základné identifikačné údaje

Názov školy: 
Základná škola Kecerovce

Adresa školy: 
Kecerovce 79 
044 47 Kecerovce

Telefón:               055/6990237       
E-mail: zskecerovce@pobox.sk

www stránka: zskecerovce.edu.sk

Zriaďovateľ: OÚ Kecerovce

Vedúci zamestnanci školy:

Riaditeľ školy:  Mgr. Tibor Oros  |  tel:               055-6717431        | email: to55@pobox.sk
ZRŠ I. stupeň:   RNDr. Mária Krížová        | tel 0907103691
ZRŠ II. stupeň:  Mgr. Mária Benediktyová | tel:055-6990531       Rozpis zvonení

Dopoludnajšie vyučovanie
Hodina

1.
2.
3.

Začiatok

7.45
8.35
9.30

Koniec

8.30
9.20
10.15

---Veľká prestávka 20 minút---

4.
5.
6.


10.35
11.20
12.10


11.15
12.00
12.50


Popoludnajšie vyučovanie
Hodina
1.
2.
Začiatok

13.00
13.45

Koniec

13.40
14.25

---Veľká prestávka 20 minút---
3.
4.
5.

14.45
15.30
16.15

15.25
16.10
16.55