Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
42/2017 tlačivá Ševt a.s
133.00 €
41/2017 prac. zošity - etika Orbis Pictus Istropolitana
280.00 €
40/2017 lyž. kurz - ubytovanie Mgr.Alojz Stahovec - Vertikal Iames
3895.00 €
39/2017 prac. zošit dejepisu Orbis Pictus Istropolitana
3.60 €
38/2017 matematika prac. zošity LiberaTerra s.r.o.
1701.00 €
37/2017 fixy na tabule Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM
177.60 €
36/2017 skladový kontajner Containex - Container
1800.00 €
35/2017 siete na stenu Conetix s.r.o.
79.34 €
34/2017 metodika k učebnici fyziky EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
34.00 €
33/2017 OOPP CANIS SAFETY a.s.
125.00 €
32/2017 Práca s HON Alojz Konkoľovský - TATRAKON
240.00 €
31/2017 pečiatková farba RED Computers s.r.o.
7.00 €
30/2017 kvetináče JURIS s.r.o.
24.84 €
29/2017 prednášky MP Edukation, s.r.o
185.00 €
28/2017 preprava žiakov DAFA trans s.r.o.
300.00 €
27/2017 divadelné predstavenie Divadlo ROMATHAN
225.00 €
26/2017 montáž el. ohrievača Lemistav s.r.o.
350.00 €
25/2017 realizácia verejného obstarávania Ing. Peter Mati - IPM
1942.00 €
24/2017 klzáky SPORTSIMO SK s.r.o
37.97 €
23/2017 dosky na lavice Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky Slovakia
279.80 €
22/2017 Práca s HON Alojz Konkoľovský - TATRAKON
144.00 €
21/2017 vypracovanie projektovej dokumentácie OMSO s.r.o.
500.00 €
20/2017 montáž el. zariadení Stanislav Rusnák
250.00 €
19/2017 školenie EDOS-PEM s.r.o.
52.00 €
18/2017 oprava el. zariadení Stanislav Rusnák
500.00 €
17/2017 hnedé uhlie Palivá a stavebniny, a.s.
1100.00 €
16/2017 čistenie komína Tirpák František
42.00 €
15/2017 kancelárske potreby NEKI spol. s r.o.
450.00 €
14/2017 oprava zámku na dverách LK-Servis Slovakia s.r.o.
25.00 €
13/2017 časopis Spevníček Slovenská pošta
10.00 €
12/2017 výroba pultu Miloš Kaščák - Ramid
1000.00 €
11/2017 revízia el. zariadení Stanislav Rusnák
500.00 €
10/2017 antivirus Avangate BV
63.47 €
9/2017 hnedé uhlie Palivá a stavebniny, a.s.
650.00 €
8/2017 rozmrazovanie potrubia a výmena batérií Lemistav s.r.o.
400.00 €
7/2017 servis a čistenie kotla Revy s.r.o.
270.00 €
6/2017 multifunkčné zariadenie STL-SUN s.r.o.
500.00 €
5/2016 kopírka Canon CBC Slovakia s.r.o.
1000.00 €
4/2017 zostava PC + monitor a tlačiareň STL-SUN s.r.o.
906.00 €
3/2017 realizácia verejného obstarávania Ing. Peter Mati - IPM
350.00 €
2/2017 revízia bleskozvodov Stanislav Rusnák
0.00 €
1/2017 balíček interaktívna CH,F,Geo Taktik
450.00 €
70/2016 vecné ceny Rugen spol. s r.o.
75.20 €
69/2016 prdplatné detských časopisov Slovenská pošta
659.00 €
68/2016 preprava žiakov autobusom DAFA trans s.r.o.
120.00 €
67/2016 pečiatky Pečiatky- Vizitky s.r.o.
120.00 €
66/2016 kancelárske potreby, fixky PAPERA s.r.o.
298.80 €
65/2016 dopravné značky Monika Rusinová - VALOA
368.00 €
64/2016 pracovné zošity - hudobná výchova Martin Vozár
0.00 €
63/2016 Rómsko - slovenské rozprávky. čítanky Štátny pedagogický ústav
0.00 €
62/2016 DVD Hrady Európy Real Fantasy s.r.o.
41.50 €
61/2016 učebné pomôcky - mapy PUBLICOM s.r.
259.60 €
60/2016 preprava žiakov autobusom DAFA trans s.r.o.
212.00 €
59/2016 lopty Malunet s.r.o.
357.00 €
58/2016 slovníky Vydavateľstvo Matice Slovenskej
300.00 €
57/2016 Ubytovie a strava - lyž.výcvik Mgr.Alojz Stahovec - Vertikal Iames
4050.00 €
56/2016 vozíky na projektory ŠKOLEX, spol. s.r.o
686.00 €
55/2016 oprava kotla na tuhé palivo Revy s.r.o.
300.00 €
54/2016 preprava žiakov autobusom Alojz Konkoľovský - TATRAKON
300.00 €
53/2016 oprava kotla na tuhé palivo Revy s.r.o.
250.00 €
52/2016 oprava kopírovacieho stroja Canon CBC Slovakia s.r.o.
350.00 €
51/2016 čistiace potreby Emília Farkašová
580.00 €
50/2016 montáž a izolácia svetlíka IZOREAL s.r.o.
420.00 €
49/2016 školské multilicencie SILCOM Multimedia SK s.r.o.
519.80 €
48/2016 občerstvenie deň učiteľov CONEX - TRADE, spol. s.r.o
1700.00 €
47/2016 objednávka kvetín na deň učiteľov Kvetinový servis
0.00 €
46/2016 tonery a kncelársky papier Ing. Ján FEDOR-EKOF
900.00 €
45/2016 výroba obalov Erata s.r.o.
30.60 €
44/2016 oceľové police do skrine EMPORO s.r.o.
376.20 €
43/2016 oprava kotla na tuhé palivo Revy s.r.o.
700.00 €
42/2016 prednáška pre žiakov MP Edukation, s.r.o
130.00 €
41/2016 preprava žiakov autobusom DAFA trans s.r.o.
100.00 €
40/2016 uhlie VH Trade s.r.o.
4500.00 €
39/2016 tlačivá Ševt a.s
130.00 €
38/2016 uhlie VH Trade s.r.o.
600.00 €
37/2016 vozíky na projektory ŠKOLEX, spol. s.r.o
1000.00 €
36/2016 oprava nádrže na pitnú vodu INSTALA.VŽáčik Vladimír
600.00 €
35/2016 tlačivá Ševt a.s
63.00 €
34/2016 Pracovné zošity hravá slov.liter. Taktik
2451.75 €
33/2016 Objednávka PC STL-SUN s.r.o.
961.20 €
32/2016 kancelárske potreby PAPERA s.r.o.
450.00 €
31/2016 pracovné zošity - Ruský jazyk Slovenské pedagogické nakladateľstvo
528.00 €
30/2016 preprava autobusom - lyž.výcvik DAFA trans s.r.o.
300.00 €
29/2016 učebné pomôcky - matematika LiberaTerra s.r.o.
157.00 €
28/2016 učebné pomôcky - matematika LiberaTerra s.r.o.
2470.50 €
27/2016 predplatné časopisu Škola JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL
23.00 €
26/2016 projektory MIVASOFT spol.s.r.o
4080.00 €
25/2016 Regál UNIRACK 4ks Jan Mihuc , regaly. sk
734.87 €
24/2016 Zvárač.práce-oprava kovovej brány Ladislav Truhan Trukona
332.00 €
23/2016 učebné pomôcky RAABE,s.r.o
750.00 €
22/2016 prednáška pre žiakov MP Edukation, s.r.o
40.00 €
21/2016 uhlie VH Trade s.r.o.
4617.00 €
20/2016 učebné pomôcky Hobla H
400.00 €
19/2016 učebné pomôcky Logico Picolo Pro Solutions s.r.o
100.00 €
18/2016 Prac.zošity-etická výchova Orbis Pictus Istropolitana
427.00 €
17/2016 UP-rozprávky ELARIN s.r.o.
290.00 €
16/2016 ruter STL-SUN s.r.o.
80.00 €
15/2016 futbalové dresy DEMA Senica a.s.
900.00 €
14/2016 čistenie kanalizácie Jozef Kmec
400.00 €
13/2016 sieťové adaptéry STL-SUN s.r.o.
418.00 €
12/2016 Kovové skrine EMPORO s.r.o.
4909.68 €
11/2016 kniha Účtovné súvzťažnosti RVC Košice
25.00 €
10/2016 Lyže, lyžiarky SPORTSIMO SK s.r.o
1127.55 €
9/2016 kontrola a čistenie komína Tirpák František
42.00 €
8/2016 kancelárske potreby PAPERA s.r.o.
300.00 €
7/2016 biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ Petr Mrázek - Bio enzym
330.00 €
6/2016 Oprava kopírov.stroja Canon IR CBC Slovakia s.r.o.
150.98 €
5/2016 učebné pomôcky - mapy PUBLICOM s.r.
69.90 €
4/2016 Kovové skrine EMPORO s.r.o.
872.40 €
3/2016 pracovné zošity Orbis Pictus Istropolitana
1008.00 €
2/2016 oprava kotla Revy s.r.o.
150.00 €
1/2016 publikácia pre mzdové účtovníčky AJFA+AVIS s.r.o.
50.00 €
449/015 Vakcíny proti hepatiiíde MEDISON, s.r.o
260.96 €
150431 Pracovné zošity pre II.stupeň Taktik
2411.50 €
3/015 Zvarovací aparát Ing. Jozef Zohn- AGROZVAR
348.19 €
2015521736 športová výstroj - trenky Sportobchod.cz s.r.o.
195.58 €
111/15 Deň učiteľov- večera Hotel Gloria Palac s.r.o.
870.00 €
150537 24 mesačný prístup-program ALF PREMIUM PcProfi, s.r.o.
500.00 €
123/015 Lístky na divadelné predstavenie Chrobák v hlave Štátne divadlo Košice
460.00 €
126/015 Vyvložkovanie komína SlovComposit Košice s.r.o.
1731.60 €
1500299 Kancelársky papier A4 GC TECH Ing. Peter Gerši
208.88 €
201501235 pracovné zošity,testovanie 5,9, etická výchova Orbis Pictus Istropolitana
173.00 €
201197154 Notebooky Lenovo ELEKTORSPED a.s.
7714.50 €
3122811 Kovová skriňa s dvojkrídlovými dverami EMPORO s.r.o.
1144.80 €
3122815 Skriňa na dokumenty so zvýšenou protipož.ochranou EMPORO s.r.o.
838.80 €
150072 Hravá prvouka a geografia 5 Taktik
29.25 €
201500334 Pracovné zošity a pomôcky pre I.stupeň ZŠ Orbis Pictus Istropolitana
860.40 €
13/015 Oprava komína a jeho vyvložkovanie SlovComposit Košice s.r.o.
0.00 €
28/015 Lampa do projektora Web Retail s.r.o.
139.65 €
12/015 Oprava komína SlovComposit Košice s.r.o.
0.00 €
15150164 Zostava plastové okno a dvere LK-Servis Slovakia s.r.o.
1760.00 €
352/014 Objednávka vodárenských prác a montáž výlevky INSTALA.VŽáčik Vladimír
0.00 €
2/014 Kriedy biele MULTIP SK s.r.o.
831.00 €
25/014 Šampón proti všiam Lekáreň na sídlisku v Prievidzi s.r.o.
716.00 €
28/014 Bezdrôtová optická myš Electro World
301.20 €
96/014 Objednávka USB pier 4GB Ján Grajzeľ
0.00 €
102/014 Objednávka vakcíny proti hepatitíde A MEDISON, s.r.o
0.00 €
36131 Cyklistická prilba KROSIT s.r.o.
155.65 €
119/014 Objednávka školenia Slovenský Červený kríž
0.00 €
237/014 Objednávka sociálno-psychologického výcviku Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
0.00 €
276/014 Objednávka štátnych symbolov webex media, s.r.o.
0.00 €
319/014 Objednávka kancelárskych potrieb Ing. Ján FEDOR-EKOF
0.00 €
300/014 Objednávka vodárenských prác a montáž čerpadla na kotol INSTALA.VŽáčik Vladimír
0.00 €
304/014 Objednávka ubytovania Opalex Opalex.s.r.o.
0.00 €
318/014 Objednávka montáže rezervoárov na pitnú vodu INSTALA.VŽáčik Vladimír
0.00 €
307/014 Objednávka nádrží na pitnú vodu Polykomp - Ing. Peter Božík
948.00 €
253/014 Objednávka školského nábytku K-Ten Turzovka s.r.o.
19850.00 €