Fotogaléria.


Súťaž Vševedko

Zveľaďovanie školského areálu

Biela pastelka 2011

Vyhodnotenie

Vianočná atmosféra

Vedomostný kvíz

Testovanie 9 roč.

Tekviciáda

Talent show

Športový deň

Romanthan

Olympijský deň

O zlatej rybke

Nultý ročník

Nohejbal

Možno príde kúzelník

Mikuláš

MDD

Kvíz

Koncert

Hviezdoslavov Kubín

Fašiangy

Aladínova lampa

Zápis do 1. ročníka

Výchovný koncert

Vianočný program

Účesy súťaž

Tvorivá dielňa

SUŠ s p. Adamovičom

Šaliansky Maťko

Rekonštrukcia interiéru

Prírodovedný kvíz

Policajná ukážka

Monitor 9

Matičný deň

Fašiangový karneval

Výchovný koncert

Vedomostný kvíz

Účelové cvičenie

Tvorivé dni

Tri prasiatka

Tekviciáda

Šaliansky Maťko

Rómska pieseň

Pytagoriáda

Mikuláš

MDD

Kolektív 2009

Hviezdoslavov Kubín

Divadelníci v Kecerovciach

Deň narcisov

Deň Múz

Cvičenie v prírode

Rozlúčka deviatakov so školou

Fašiangový karneval

Vianoce 2005

Športový deň